Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa
8.9.2009 12:00

Kesäajan radionkuuntelu Suomessa

Väestö ja tutkimusjoukko:
Koko maa
Kaikki yli 9-vuotiaat suomen- ja ruotsinkieliset 4,7 milj.

Kansallisen Radiotutkimuksen kesä-elokuun 2009 mittausten mukaan radiota kuunteli päivittäin lähes 3,7 miljoonaa suomalaista eli 77 % 9 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Viikon aikana radio tavoitti keskimäärin 95 % suomalaisista. Keskimääräinen radionkuunteluaika oli 3 tuntia 11 minuuttia päivässä.

YLE Radio Suomi kerää eniten kuuntelijoita. 2,1 miljoonaa suomalaista kuunteli viikon aikana YLE Radio Suomea ja sen maakuntaradioita. Kuunnelluin kaupallinen radiokanava on valtakunnallinen Radio Nova, joka keräsi viikon aikana selvästi yli 1,6 miljoonaa kuuntelijaa. Myös kuunteluaikoja tarkasteltaessa YLE Radio Suomi on suosituin radiokanava koko 9 vuotta täyttäneessä väestössä. Alle 25-vuotiaiden keskuudessa NRJ:tä kuunnellaan eniten,  ja  25-44 -vuotiaiden keskuudessa Radio Nova on suosituin. Paikallisradioiden osuus kesän kuuntelusta oli 11 %.

Kesä-elokuun 2009 tulokset perustuvat 4512 henkilön otokseen. Tarkemmat kanavakohtaiset yleisöt ja kuuntelumäärät löytyvät sivun vasemman reunan linkeistä. Myös aikaisemmat tulokset ovat nähtävillä sivustossa.

Finnpanel mittaa Kansallisen Radiotutkimuksen yhteydessä säännöllisesti myös erilaisten radionkuunteluvälineiden käyttöä. Touko-kesäkuussa 2009 tehdyn kyselyn mukaan jo yli puolet 9 vuotta täyttäneistä suomalaisista omistaa radiollisen matkapuhelimen, eli määrä on kasvanut viime vuodesta.

Oheiset tiedot perustuvat Finnpanel Oy:n tekemään Kansalliseen Radiotutkimukseen. KRT on radioalan perustutkimus, jossa mitataan kerran kuukaudessa radioasemien ja -kanavien kuuntelijamääriä ja kuunteluun käytettyä aikaa kuuntelupaikoittain vartin tarkkuudella. Tutkimus toteutetaan päiväkirjamenetelmällä, jossa tutkimukseen rekrytoidut yli yhdeksän vuotta täyttäneet henkilöt pitävät yhden viikon aikana nk. päiväkirjaa kaikesta radionkuuntelustaan kuuntelupaikasta riippumatta.

Tutkimuksen on toteuttanut Finnpanel Oy. Tilaajina ovat Yleisradio Oy, Suomen Radioiden Liitto sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto.

Lisätietoja

Finnpanel Oy
Kansallinen Radiotutkimus
Puh. 020 751 5451

Tunnusluvut

Päivätavoittavuus = Tavoittavuus keskimääräisenä päivänä

Keskimääräisen päivän kuuntelijamäärä tuhansina kuuntelijoina ja prosenttiosuutena koko väestöstä.

Viikkotavoittavuus = Tavoittavuus viikon aikana

Koko viikon kuuntelijamäärä tuhansina kuuntelijoina ja prosenttiosuutena koko väestöstä.

Kuunteluun käytetty aika keskimäärin

Kanavalle kertyneet keskimääräiset kuunteluminuutit vrk:ssa keskimääräiselle henkilölle koko väestöstä.

Tavoitettu yleisö

Radiota tai kanavaa vähintäin yhden 15 minuutin jakson kuunnelleiden kuunteluun käyttämä keskimääräinen aika vrk:ssa.

Kanavaosuudet (%)

Kanavan osuus koko vrk:n yhteenlasketusta kaikkien kuuntelijoiden kaikesta radion kuunteluun käyttämästä ajasta. Huomioitavaa! Pyöristyksistä johtuen kanavaosuudet saattavat summautua hieman yli 100 %-yksikön.

Tutkimuksen tilaajat

Yleisradio Oy, Suomen Radioiden Liitto sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry.

Tiedotteissa esitetään vain raportin tilanneiden kanavien tunnusluvut. KRT kuitenkin tutkii kaikki kanavat.

Yleisradion radiokanavat
Valtakunnallinen
Radio Nova
Valtakunnallinen
Groove FM
Ketjulla useita kaupunkeja
NRJ
Ketjulla useita kaupunkeja
Radio Aalto
Ketjulla useita kaupunkeja
Radio Rock
Ketjulla useita kaupunkeja
SBS-Iskelmäradiot
Ketjulla useita kaupunkeja
SuomiPOP
Ketjulla useita kaupunkeja
The Voice
Ketjulla useita kaupunkeja