TV-mittaritutkimus

Yleistä

Suomessa on tutkittu television katselua jo vuodesta 1960 lähtien. Tuolloin tutkimukseen valitut henkilöt pitivät päiväkirjaa siitä, mitä ohjelmaa kuka kulloinkin katsoi. Päiväkirjamerkinnät tehtiin viidentoista minuutin jaksoissa. Vuonna 1987 television katselun mittaamisessa otettiin käyttöön TV-mittari, jolloin tutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua siirryttiin mittaamaan elektronisesti sekunti sekunnilta.

TV-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1000 taloutta siten, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat kaikki kolme vuotta täyttäneet perheenjäsenet, yhteensä noin 2000 henkilöä.

Tutkimusperheen jokaisen television yhteyteen asennetaan mittari, jotka rekisteröivät kaikkien perheenjäsenten TV-käytön ympäri vuorokauden. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa jokaisella perheenjäsenellä on oma tunnusnäppäin. Tiedot vuorokauden TV-katselusta siirtyvät yön aikana Finnpaneliin. Ensimmäiset raportit tuotetaan heti aamusta.

TV-mittaritutkimuksen toteutusta valvoo TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Yleisradion, MTV:n, Sanoman, Discovery Finlandin, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton ja Marketing Finlandin nimeämät edustajat.

Tutkimuksen tilaajina ovat mm. Yleisradio, MTV, Sanoma, Discovery Finland ja The Walt Disney Company Nordic.

Tuoreimmat tulokset löydät Tuloksia-sivulta.