TV-mittaritutkimus

Yleistä

Suomessa on tutkittu television katselua jo vuodesta 1960 lähtien. Tuolloin tutkimukseen valitut henkilöt pitivät päiväkirjaa siitä, mitä ohjelmaa kuka kulloinkin katsoi. Päiväkirjamerkinnät tehtiin viidentoista minuutin jaksoissa. Vuonna 1987 television katselun mittaamisessa otettiin käyttöön TV-mittari, jolloin tutkimukseen osallistuvien talouksien television katselua siirryttiin mittaamaan elektronisesti sekunti sekunnilta.

TV-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1000 taloutta siten, että ne edustavat TV-talouksia Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat kaikki kolme vuotta täyttäneet perheenjäsenet, yhteensä noin 2100 henkilöä.

Tutkimusperheen jokaisen television yhteyteen asennetaan mittari, jotka rekisteröivät kaikkien perheenjäsenten TV-käytön ympäri vuorokauden. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa jokaisella perheenjäsenellä on oma tunnusnäppäin. Tiedot vuorokauden TV-katselusta siirtyvät yön aikana Finnpaneliin. Ensimmäiset raportit tuotetaan heti aamusta.

TV-mittaritutkimuksen toteutusta valvoo TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Yleisradion, MTV:nNelonen Median, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton ja Mainostajien liiton nimeämät edustajat.

Tutkimuksen tilaajina ovat mm. Yleisradio, MTV, Nelonen Media, Discovery Networks Finland, Fox Networks Group Oy, Viacom International Media Networks sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL.

Tuoreimmat tulokset löydät Tuloksia-sivulta.