TV-mittaritutkimus

Sanastoa

Tv-taloudet Suomessa tutkimus

= Tv-mittaritutkimuksen peruskartoitus. Laaja postikysely, jolla selvitetään perusjoukko tv-ympäristöön liittyvien tekijöiden osalta sekä kerätään tietoja ns. rekrytointipankkiin paneelin rakentamista varten. (Establisment Survey).

Ajassa siirretty katselu

Vuoden 2008 alusta lähtien katselutiedot sisältävät 7:n vuorokauden sisällä kertyneen ajassa siirretyn katselun tallentavista digisovittimista ja -televisioista. Ajassa siirretty katselu määritellään seuraavasti:

Live katselu = ns. perinteinen katselu ohjelman lähetyksen aikana

Vosdal (viewed on same day as live) = ohjelmalle samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu.

Live + vosdal = perinteinen live katselu sekä samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu (yliyönraportti).

Consolidated = kokonaiskatselu, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta

Vosdal + 7 d (TSV) = pelkästään ajassa siirretysti kertynyt katselu eli ns. time shifted viewing

GRP

= Gross Rating Point. Bruttopeitto prosenteissa ilmaistuna, eli kampanjaan kuuluvien ohjelmien/spottien peittojen summa. GRP:tä käytetään kampanjan koon mittana - esim. ostetaan 100 GRP:tä. Kohderyhmistä puhuttaessa käytetään termiä TRP.

Katseluaika

Keskimääräisen henkilön katseluun käyttämät minuutit. Kantalukuna on koko väestö (tai kohderyhmä) - ei ainoastaan katsoneet. (Time of Viewing).

Katseluosuus

Kanavan tai ohjelman osuus (%) kokonaiskatselusta. (Channel Share).

Keskikatsojamäärä

Ohjelman tms. saamat katsojat ilmaistuna tuhansina henkilöinä. Ohjelman minuuttiyleisöjen keskiarvo. (Viewers, Rating).

Kohderyhmä

Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.

Minuuttiyleisö

Yhden minuutin katsojamäärä. Pienin mittaritutkimuksen tuottama yksikkö, josta voidaan edelleen rakentaa varttien, ohjelmien jne. katselumäärät. (Minute Audience).

Päivätavoittavuus

Päivän tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin päivän aikana katsoneet (kanavaa, televisiota, videota jne.). (Daily Reach).

Peitto-%

Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (=100%) on väestöestimaatti. (Rating = TVR).

Tavoitettu yleisö

Tavoitetusta yleisöstä puhutaan yleensä ohjelmien yhteydessä, jolloin tarkoitetaan ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti katsoneita. Päivän ja viikon tavoitetusta yleisöstä käytetään termiä päivä- tai viikkotavoittavuus, ja silloin tarkoitetaan kaikkia päivän tai viikon aikana vähintään minuutin katsoneita. (Reach).

TRP

= Target Rating Point = kohderyhmän GRP. Bruttopeitto prosenteissa ilmaistuna, eli kampanjaan kuuluvien ohjelmien/spottien peittojen summa, kun puhutaan kohderyhmästä.

Tv-mittaritutkimus

Television katselun mittaus- ja raportointijärjestelmä. (TAM = Television Audience Measurement).

Väestöestimaatti

Sukupuolille sekä painotuksessa oleville muuttujille = väestötilaston tai muiden tilastojen mukainen väestömäärä. Muille kohderyhmille = ryhmään kuuluvien paneelissa olevien henkilöiden painokertoimien summa. (Population).

Viikkotavoittavuus

Viikon tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet (kanavaa, televisiota, videota jne.). (Weekly Reach).