TV-mätarundersökningen

Ordlista

Tyvärr ingen ordlista på svenska. Vänligen kolla på den finska eller den engelska versionen.