Finnpanel

Finnpanel mäter TV-tittandet och radiolyssnandet i Finland. Undersökningens syfte är att analysera finländarnas TV-tittar- samt radiolyssnarvanor samt förändringar i dessa.

På vår webbplats hittar du färska siffror för tv-tittande samt web-tv-tittande, siffror för radiolyssnande samt sammandrag över tv-tittande och radiolyssnande på årsbasis.

Våra uppdragsgivare är bl.a. Rundradion, MTV, Sanoma, Discovery Finland, RadioMedia samt Marketing Finland.

Finnpanel Ab är ett 1975 grundat marknadsundersökningsföretag, som ägs av AGB Nielsen Media Research B.V. och Kantar TNS Ab.

Finnpanel är medlem i Suomen Markkinatutkimusliitto Ry och fungerar i överensstämmelse med ISO 20252 standarden. Nyckelpersonerna i vårt företag är medlemmar i ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).