Nationella radioundersökningen

Nationella Radioundersökningen (NRU)

Nationella Radioundersökningen utförs gemensamt på uppdrag av Rundradion och de kommersiella radiokanalerna. Undersökningen har befäst sin position som branschens basundersökning.

NRU används av radiobolag vid planeringen av programverksamheten och uppföljningen av publikutveckligen. NRU producerar även information åt planerare i t.ex. reklam- och mediabyråer. I praktiken täcker undersökningen alla finska radiokanaler.

Som undersökningens uppdragsgivare fungerar Rundradion samt de kommersiella radiostationerna, vilka representeras av RadioMedia samt Marketing Finland.

Nationella Radioundersökningen – metoden

Radiolyssnandet mäts med hjälp av en dagboksundersökning. Deltagarna i undersökningen antecknar sitt lyssnande i dagboken genom att dra en linje vid rätt klockslag och kanal. Årligen samlar vi in ca 21 000 dagböcker med information om radiolyssnande.

Under ett år utförs det ungefär 52 undersökningsperioder. NRU producerar därmed information om radiolyssnandet regelbundet året om och ger en bra översikt om lyssnandet i Finland.

Universet (grundmängden) i NRU är den 9 år fyllda finsk- och svensktalande befolkningen i Finland exklusive Åland. Urvalet – det s.k. samplet, vilket representerar universet -, är representativt enligt område, ålder och kön genom ett kvoterat slumpmässigt urval. Rekryteringen sker via telefon, så att typen av personens telefonabonnemang inte inverkar på personens möjlighet att komma med i samplet. I samplet ingår även personer som man inte kan finna telefonnummer till i samband med urvalet. Dessa personer rekryteras postalt utan påringning.

Uppdragsgivare

Förverkligandet av undersökningen samt dess pålitlighet övervakas av NRU-ledningsgruppen, vilken består av representanter för Rundradion, RadioMedia, Markkinointiviestinnän Toimistojen liitto MTL samt Annonsörernas förbund.

Nationella Radioundersökningens – NRU:s – historia

Finnpanel har utfört radioundersökningen sedan den kommersiella radions början (dvs. sedan år 1985) även då med hjälp av dagboksmetoden. I början beställdes radioundersökningen av de lokala radiostationerna i Helsingfors samt en aning senare av Radiobooking Oy. Samtidigt undersökte Rundradion sina egna radiokanalers lyssnande.

År 1991 förenade Rundradion och de kommersiella radiokanalerna sina krafter och Nationella Radioundersökningen grundades. NRU gjordes, liksom tidigare, endast ett fåtal gånger om året. Regional information samlades in endast en gång om året.

Varje undersökningsvecka samlas information om alla de riksomfattande kanaler i hela landet som sänder 7 dagar i veckan och 24 h om dygnet.

De färskaste resultaten finner du på resultat-sidan.