Nationella radioundersökningen

Frågor och svar

Frågor

Svar

Vad betyder förkortningen NRU?

NRU är en förkortning av Nationella Radioundersökningen.

När undersöks radiolyssnandet?

Radiolyssnandet undersöks året runt och undersökningsperioderna är sju dagar långa.

Är undersökningsperioderna hemliga?

Inte mera. Nuförtiden radiolyssnandet undersöks varje dag.

Hur noggrant undersöks lyssnandet?

Med 15 minuters noggrannhet under 24 timmar per dygn.

Vem behöver informationen och till vad?

Undersökningen beställs av Rundradion, de kommersiella radiokanalerna genom Finlands Radioförbund r.f. samt Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL. Förutom dem behöver även annonsörerna denna information. De får informationen genom MTL:s byråer samt genom radiokanalerna.

Informationen används till att planera radioprogramkartor samt för att sälja reklamtid.

Hur kan man delta i undersökningen?

Personerna väljs slumpmässigt ur Befolkningsregistercentralens register.

Med god tur kan just du få delta.

Representerar samplet finländarna?

Personerna rekryteras så att de som återlämnat sin dagbok bildar ett representativt sampel av finländarna enligt ålder, kön och område. Dessutom kalkyleras även en personligt vikt för varje respondent på basen av ovan nämnda variabler.

Måste man vara radiolyssnare för att delta i samplet?

Nej. Det är viktigt att samplet är så representativt som möjligt, och därför skall även de som inte lyssnar finnas med.

Rekryteras hela familjen?

I NRU rekryteras endast enskilda personer, inte hela hushåll.

I endel länder rekryteras även flere familjemedlemmar.

Vad frågar rekryteraren ifall han ringer mig?

Ditt samtycke till att delta samt några bakgrundsuppgifter om dej som tex. ålder, yrke, utbildning, hushållets storlek osv. Det vill säga inget konfidentiellt, personligt eller i övrigt ömtålig information.

Vad allt måste man anteckna i dagboken?

Man behöver inte fylla i något annat i dagboken än några bakgrundsuppgifter samt radiolyssnandet och var man lyssnat.

Får radiokanalerna veta mitt namn?

Nej. Vi utnyttjar namnet och adressen endast till att skicka dagboken åt dej.

Betalar ni mej för att jag deltar?

Det skulle skattemyndigheterna allt gilla! Tyvärr och som tur får du inte betalt för deltagandet. Däremot deltar du automatiskt i utlottningarna.

Undersöker ni även lyssnandet i bilen eller på stugan?

Ja. Eftersom radiolyssnandet sker överallt måste det även undersökas överallt.

Måste mitt radiolyssnande vara s.k. koncentrerat lyssnande för att antecknas i dagboken?

Nej, det räcker med att ni lyssnar på radion i bakgrunden.

Är radiolyssnarsiffrorna jämförbara med TV-programmens tittarsiffror?

Ja och nej. Ur datan produceras det olika slags nyckeltal för radioprogrammen, men ett ’genomsnittslyssnande’ som i TV-mätarundersökningen beräknas inte.

Vad betyder kanalandel och de övriga termerna som används i undersökningarna?

Kanalandel (%)
Radiostationens/stationgruppens proportionella andel av all den tid målgruppen använder till radiolyssnandet. Det totala radiolyssnandet i målgruppen är alltså 100 %.
Räckvidd (%) / (estimat, 1000 pers.)
Antalet personer som lyssnat på en viss radiokanal/grupp av stationer i minst 15 minuter angivet som tusental eller som procentandel av antalet personer i målgruppen inom regionen. Olika kanalers räckvidd kan ej räknas ihop eftersom en person kan lyssna på flera olika kanaler.
Radiolyssnandet i genomsnitt per dag (minuter)
En viss kanals genomsnittliga lyssnartid. Denna genomsnittliga siffra uträknas per varje finländare, inte endast per stationens lyssnare.
Den nådda publikens genomsnittliga lyssnande / dag (minuter)
Den genomsnittliga tiden en nådd lyssnare använder till att lyssna på en radiostation. Alltså en kanals lyssnares genomsnittliga lyssnartid.
Profil (%)
Strukturen av en radiokanals hela lyssnargrupp som procent i förhållandet till tex. kön, ålder eller hemort.

På vilket sätt rapporteras informationen åt radiokanalerna?

Informationen rapporteras upp till 12 gånger om året i ett separat rapporteringssystem (KRT Online).

Är informationen officiell?

Informationen är offentlig inom branchen. Dessutom uppdaterar Finnpanel varje månad lyssnarsiffrorna på sina Internetsidor.

Vad är KRT Online?

KRT Online är det ovan nämnda rapporteringssystemet. Systemet används över Internet och endast beställarna har tillgång till det.

Systemet innehåller ett hundratal både regionala och nationella rapporter per år.

Vad är Telmar?

Telmar är ett i London beläget bolag som gör programvara för analysverktyg, dvs. producerar och utvecklar dataprogram för analysering av medieundersökningar.

Men när jag på nätet har läst att...

INGEN får resultaten i förväg. I diskussionsspalter och –forum påstås det ofta annat. Hört på stan: resultaten distribuerades redan, men i själva verket var inläsningen av dagböckerna fortfarande på gång.

NRU undersöker och rapporterar även regionala siffror.

Visste du att...

Den genomsnittliga finländaren lyssnar på radio 2h 59 min/dag (2015)

76 % av finländarna lyssnar dagligen på radio. Under en vecka når radion cirka 95 % av finländarna.

Yleisradio (Rundradion) grundades 1926.

Den första finska privata radiostationen Radio Lakeus startade i april 1985.

FM-radiotekniken – precis som många andra saker – utvecklades ursprungligen för militärt behov.