Kansallinen Radiotutkimus

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset

Vastaukset

Mitä tarkoittavat kirjaimet KRT?

KRT on lyhenne sanoista Kansallinen Radiotutkimus.

Milloin radionkuuntelua tutkitaan?

Radionkuuntelua tutkitaan ympäri vuoden. Tutkimusjaksot ovat 7 päivän mittaisia ja niitä on 52 vuodessa.

Kuinka tarkkaan kuuntelu tutkitaan?

Vartin tarkkuudella 24 tuntia vuorokaudessa

Kuka ja mihin tätä tietoa tarvitaan?

Tutkimuksen tilaavat Yleisradio Oy, RadioMedia ry sekä Marketing Finland. Heidän lisäkseen näitä tietoja tarvitsevat mainostajat. He saavat tietoa Marketing Finlandin toimistojen sekä radiokanavien kautta.

Tutkimuksen tietoja käytetään radio-ohjelmistojen suunnitteluun sekä mainosajan myyntiin.

Onko otos edustava näyte suomalaisista?

Ihmisiä rekrytoidaan siten, että päiväkirjan palauttaneet henkilöt muodostavat edustavan näytteen suomalaisista iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Tämän lisäksi jokaiselle henkilölle lasketaan vielä painokerroin samaisten muuttujien mukaan.

Pitääkö kuunnella radiota päästäkseen näytteeseen?

Ei tarvitse. On tärkeätä, että otos on mahdollisimman edustava ja siksi otoksessa pitää olla myös henkilöitä, jotka eivät kuuntele radiota.

Rekrytoidaanko koko perhe?

KRT:ssä rekrytoidaan vain yksittäisiä henkilöitä eikä koko taloutta.

Mitä minulta kysytään, jos rekrytoija soittaa minulle?

Suostumus ja muutama taustatieto kuten ikä, ammatti, koulutus, talouden koko jne.

Mitä kaikkea päiväkirjaan pitää täyttää?

Päiväkirjaan ei tarvitse merkitä muuta kuin radion- ja tallenteiden kuuntelu, kuuntelupaikka sekä muutama taustatieto.

Saako radiokanava tietää nimeni?

Ei saa. Mekin käytämme sitä tietoa vain siihen saakka, että saamme lähetettyä päiväkirjan ja mahdollisen vastauspalkkion sinulle.

Pitääkö radionkuunteluni olla nk. keskittynyttä radionkuuntelua merkitäkseni sen päiväkirjaan?

Ei tarvitse, taustakuuntelu riittää.

Mitä tarkoittaa kanavaosuus ja muut kuuntelijatutkimuksessa käytetyt tunnusluvut?

Kanavaosuus(%)
Radioaseman/-asemaryhmän kuuntelun suhteellinen osuus kaikesta kohderyhmän radionkuunteluun käyttämästä ajasta. Koko radionkuuntelu kyseisessä kohderyhmässä on siis 100%.
Tavoittavuus (%) / (estimaatti, 1000 hlöä)
Radioasemaa/-asemaryhmää vähintään 15 minuuttia kuunnelleiden eri ihmisten lukumäärä tuhansina tai prosenttiosuutena alueen kohderyhmän väestöstä.
Kuunteluun keskimäärin käytetty aika / päivä (min)
Radioaseman/-asemaryhmän kuunteluun käytetty aika keskimäärin koko kohderyhmä väestön kesken. Eli tämä keskimääräinen luku lasketaan per jokainen suomalainen, ei per kanavan kuuntelija.
Tavoitetun yleisön keskimääräinen kuunteluaika / päivä (min)
Radioaseman/-asemaryhmän tavoittaman kuuntelijan kuunteluun käyttämä aika keskimäärin. Siis keskimääräinen kanavan kuuntelijan kuunteluun käyttämä aika.
Profiili (%)
Radioaseman/-asemaryhmän kuuntelijakunnan rakenne prosenttiosuuksina esimerkiksi sukupuolen, iän tai asuinpaikan suhteen.

Miten tiedot raportoidaan radiokanaville?

Tiedot raportoidaan 12 kertaa vuodessa erillisessä raportointijärjestelmässä, KRT Onlinessa.

Ovatko tiedot julkisia?

Tiedot ovat alalla julkisia. Lisäksi Finnpanel päivittää kuukausittain nettisivuilleen KRT:n valtakunnalliset 3 kuukauden perustulokset.

Mikä on KRT Online?

KRT Online on Kansallisen Radiotutkimuksen raportointijärjestelmä internetissä ja pääsy siihen on vain tilaajilla.

Raportteja on sekä alueellisia että valtakunnallisia ja vuodessa niitä syntyy satoja.

Mikä on Telmar?

Telmar on kansainvälinen ohjelmistotalo, joka tuottaa ja kehittää mediatutkimusaineistojen analyyseihin keskittyviä tietokoneohjelmistoja. Suomessa käytössä olevat ohjelmistot ovat Audio Planner ja SurveyTime.