Total-TV-mittaus

Total-TV-mittaus laajentaa TV- mittaritutkimusta koskemaan myös Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katselua aiempaa yksityiskohtaisemmin. Total-TV-mittauksessa katselu mitataan kaikilta päätelaitteilta, myös mobiililaitteista. Mittaus yhdistää tietoa TV-mittaritutkimuksen paneeliperheistä ja TV-yhtiöiden videomittauksesta.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä Total-TV-mittauksessa paneeliperheiden onlinekäytöstä mitataan?

Tutkimusperheisiin asennetun mittalaitteen (FocalMeter) avulla tunnistetaan talouden käytössä olevat verkkoon kytketyt katselulaitteet (tietokone, tabletti, älypuhelin, älytelkkarit sekä mediatoistimet), ja niillä katsotut Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun sisällöt.

2. Miksi TV ja online-katseludataa yhdistetään?

TV-yhtiöt tarvitsevat yhteismitallista tietoa TV:n ja Online-tv:n katselusta liiketoimintojensa kehittämiseen ja trendien seuraamiseen, sekä haluavat seurata tv-sisältöjen kulutusta kattavasti ja yhteismitallisesti eri päätelaitteilta.

3. Miten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää?

Tutkimuksesta saatu tieto on ohjelmakohtaista, ja saamme online-katselulukuja monipuolisesti (mm. keskikatsojamäärät, palvelutason tieto, tavoittavuudet, profiilit, kokonaistavoittavuus). Viimeistelemme vielä kalibrointimallia ja pyrimme julkaisemaan tuloksia kevään aikana. Mediatoimistoille pyritään tarjoamaan pääsy dataan suunnittelutyökalun kautta.

Tulemme julkaisemaan Finnpanelin sivuilla ohjelmakohtaisia (top-lista) tunnuslukuja Total-TV-datan pohjalta.

4. Ketkä ovat mukana kehittämässä tutkimusta?

Total-TV mittauksessa on tällä hetkellä mukana MTV Oy, Nelonen Media ja Yleisradio. Mittausta toteuttaa Finnpanel ja Kantar Media. Tällä hetkellä census-dataa toimittaa comScore.

5. Muuttuuko TV-mainonnan valuutta?

TV-mainonnan valuutta ei muutu, vaan nykyinen TV-mittaritutkimus toimii edelleen kaupankäynnin välineenä.