TotalTV-mittaus

TotalTV-mittaus laajentaa TV- mittaritutkimusta koskemaan myös Yle Areenan, mtv-palvelun ja Ruudun katselua aiempaa yksityiskohtaisemmin. TotalTV-mittauksessa katselu mitataan kaikilta päätelaitteilta, myös mobiililaitteista. Mittaus yhdistää tietoa TV-mittaritutkimuksen paneeliperheistä ja TV-yhtiöiden videomittauksesta.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä TotalTV-mittauksessa paneeliperheiden onlinekäytöstä mitataan?

Tutkimusperheisiin asennetun mittalaitteen (FocalMeter) avulla tunnistetaan talouden käytössä olevat verkkoon kytketyt katselulaitteet (tietokone, tabletti, älypuhelin, älytelkkarit sekä mediatoistimet), ja niillä katsotut Yle Areenan, mtv-palvelun ja Ruudun sisällöt.

2. Miksi TV- ja online-katseludataa yhdistetään?

TV-yhtiöt tarvitsevat yhteismitallista tietoa TV:n ja Online-tv:n katselusta liiketoimintojensa kehittämiseen ja trendien seuraamiseen, sekä haluavat seurata tv-sisältöjen kulutusta kattavasti ja yhteismitallisesti eri päätelaitteilta.

3. Miten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää?

Tutkimuksesta saatu tieto on ohjelmakohtaista, ja saamme online- katselulukuja monipuolisesti (mm. keskikatsojamäärät, palvelutason tieto, tavoittavuudet, profiilit, kokonaistavoittavuus). Mediatoimistoille tarjotaan pääsy dataan suunnittelutyökalun kautta.

Julkaisemme Finnpanelin sivuilla ohjelmakohtaisia (top-lista) tunnuslukuja TotalTV-datan pohjalta.

4. Ketkä ovat mukana kehittämässä tutkimusta?

TotalTV mittauksessa on tällä hetkellä mukana MTV Oy, Nelonen Media ja Yleisradio. Mittausta toteuttaa Finnpanel ja Kantar Media. Tällä hetkellä census-dataa toimittavat Adobe ja Sanoma.

5. Muuttuuko TV-mainonnan valuutta?

TV-mainonnan valuutta ei muutu, vaan nykyinen TV-mittaritutkimus toimii edelleen kaupankäynnin välineenä.