Kansallinen Radiotutkimus

Kansallinen Radiotutkimus (KRT)

Kansallinen Radiotutkimus on Yleisradion ja kaupallisten radioiden yhteistutkimus, joka on vakiinnuttanut asemansa alan perustutkimuksena.

KRT auttaa radioyhtiöitä ohjelmatoimintansa suunnittelussa ja yleisökehityksen seurannassa. KRT tuottaa myös tietoa suunnittelijoille mm. mainos- ja mediatoimistoissa. Käytännössä mittauksen piirissä ovat kaikki suomalaiset radiokanavat.

KRT:n tilaajina ovat Yleisradio Oy, RadioMedia ry sekä Marketing Finland ry.

Kansallisen Radiotutkimuksen menetelmä

Radion kuuntelua mitataan päiväkirjamenetelmällä. Tutkimushenkilöt kirjaavat radionkuuntelunsa vetämällä viivan oikean kellonajan ja kanavan kohdalle. Noin kolmasosa vastaajista täyttää päiväkirjan netissä.

Radionkuuntelua mitataan vuoden jokaisena päivänä. Vuoden aikana toteutetaan yhteensä noin 52 tutkimuskierrosta ja kerätään tietoa yli 21.000 suomalaisen radionkuuntelusta. KRT tuottaakin siten tietoa radionkuuntelusta tasaisesti läpi vuoden antaen perusteellisen kuvan radion kuuntelusta vuoden mittaan.

Perusjoukkona KRT:ssa on yhdeksän vuotta täyttänyt suomen- ja ruotsinkielinen väestö pl. Ahvenanmaa. Perusjoukkoa edustava otos kerätään alueen, iän ja sukupuolen mukaan kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Itse rekrytointi suoritetaan siten, että puhelinliittymän tyypillä ei ole vaikutusta henkilön mahdollisuuteen tulla valituksi mukaan näytteeseen. KRT-otoksessa ovat mukana myös ne henkilöt, joille ei löydy puhelinnumeroa otospoiminnan yhteydessä. Nämä henkilöt rekrytoidaan tutkimukseen ennakkokirjeellä ilman puhelinsoittoa.

Tilaajat

Tutkimuksen toteutusta ja luotettavuutta valvoo KRT-ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Yleisradio Oy:n, RadioMedia ry:n sekä Marketing Finlandin (puheoikeudella) edustajat.

Kansallisen Radiotutkimuksen — KRT:n — historia

Radiotutkimusta on tehty Finnpanelissa aina kaupallisen radion alkuhämärästä alkaen eli vuodesta 1985, -ja silloinkin päiväkirjamenetelmällä.

Alussa tilaajina olivat paikalliset helsinkiläiset radiokanavat ja hieman myöhemmin Radiobooking Oy. Samaan aikaan Yleisradio teki omia radionkuuntelijatutkimuksiaan.

Vuonna 1991 sekä Yleisradio Oy ja kaupalliset radiokanavat yhdistivät voimansa ja Kansallinen Radiotutkimus syntyi. Kuten aikaisemminkin Kansallinen Radiotutkimus tehtiin edelleen vain muutamana kertana vuodessa. Kaikki alueellinen tieto kerättiin samalla kertaa kerran vuodessa.

Nykyään tutkimusjaksoja noin 52 vuodessa ja jokaisena jaksona tietoa kerätään koko maan alueelta kaikista 7 päivänä viikossa 24 tuntia vrk:ssa lähettävistä kanavista.

Tuoreimmat tulokset löydät Tuloksia-sivulta.