TV-mätarundersökningen

Allmänt

TV-tittandet i Finland har undersökts från och med år 1960. Då förde utvalda deltagare dagbok över vilka program de tittade på. Dagboksmarkeringarna gjordes i 15 minuters intervall. År 1987 började man använda TV-mätare; nu kunde man mäta de deltagande hushållens tv-tittande elektroniskt med en sekunds noggrannhet.

I TV-tittarundersökningen deltar 1 000 slumpmässigt valda hushåll, vilka representerar TV-hushållen i Finland. Alla fyra år fyllda familjemedlemmar deltar i undersökningen, dvs. sammanlagt 2 000 deltagare.

TV-mätarna kopplas till hushållets alla televisioner. Mätarna registrerar familjemedlemmarnas tittande dygnet runt. Till mätarna hör en fjärrkontroll i vilken alla familjemedlemmar har sin egen identifieringsknapp. Uppgifterna om tv-tittandet insamlas nattetid till Finnpanel och de rapporterna produceras genast på morgonen.

TV-mätarundersökningen övervakas av en ledningsgrupp bestående av representanter för Rundradion Ab, MTV, Sanoma, Warner Bros. Discovery, Marketing Finland samt Screenforce Finland.

Undersökningen görs på uppdrag av bl.a Rundradion, MTV, Sanoma, Warner Bros. Discovery och The Walt Disney Company Nordic.

Den färskaste TV-tittarsiffrorna hittar du på Resultat-sidan.