Dataskydd

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 24.5.2016 och började tillämpas 25.5.2018.  Syftet med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och insynen i behandlingen av personuppgifter och att stärka de registrerades rättigheter att kontrollera hur deras personuppgifter behandlas.

I dataskyddsförordningen definieras de registrerade personernas nya rättigheter: Rätten att få transparent information om behandlingen av personuppgifter, rätten till tillgång till egna uppgifter, rätten att rätta uppgifter, rätten att bli glömd, rätten att begränsa behandlingen av uppgifter och rätten att flytta uppgifterna mellan system. 

Den personuppgiftsansvarigas skyldighet är att anmäla tillsynsmyndigheten och den registrerade om en personuppgiftsincident.

Finnpanel använder kakor på sina webbsidor för inloggningsändamål.

En dataskyddsbeskrivning beträffande behandlingen av personuppgifter kan beställas från Finnpanel antingen per e-post, brev eller telefon.