Tietosuoja

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5 2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5 2018. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. 

Tietosuoja-asetuksessa on erikseen määritelty rekisteröityjen henkilöiden uusista oikeuksista: Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjän velvollisuus on ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle.

Finnpanelin sivuilla käytetään evästeitä vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin kirjautumistarkoituksiin. Sivuilla ei käytetä kolmannen osapuolen evästeitä.

Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä on tilattavissa Finnpanelista joko sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse.