Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa
17.12.2010 11:45

Viestintäviraston kuluttajatutkimus AV-sisältöpalveluista on harhaanjohtava

Finnpanel mittaa suomalaisten television katselua päivittäin koko väestöstä satunnaisesti valitulla kaikkia suomalaisia TV-talouksia edustavalla jatkuvalla otoksella. Mittaus on ympärivuorokautinen, ja se toteutetaan kansainvälisiä suosituksia noudattaen otosperheiden kaikkiin televisioihin kytkettyjen mittareiden avulla. TV-mittaritutkimus tuottaa päivittäin minuutin tarkkuudella kaikkien kanavien katsojamääriä, jotka toimivat koko televisiotoimialan virallisina katsojalukuina. 

Finnpanelin TV-mittaritutkimuksen perusteella suomalaisten television katselu on vuoden 2010 aikana hieman kasvanut vuoteen 2009 verrattuna. 

Viestintävirasto julkaisi 13.12. tutkimustuloksia, joiden mukaan suomalaiset ovat oman arvionsa mukaan vähentäneet television lähetysaikaista seuraamista. Viestintäviraston tutkimus on tehty 13.9.–7.10.2010 välisenä aikana 15–65-vuotiaiden Internet-paneelissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset katsovat televisiota lähetysaikaan keskimäärin 9,7 tuntia viikossa.

TV-mittaritutkimuksen mukaan vastaavana aikana 15–65-vuotiaat suomalaiset katsoivat televisiota lähetysaikaan keskimäärin 15,2 tuntia viikossa. Tallennekatselun osuus kokonaiskatselusta on noin 5 %.

Viestintäviraston tutkimus antaa harhaanjohtavan kuvan television katselusta Suomessa. Tutkimuksen otos ei edusta sopivalla tavalla suomalaisia televisionkatsojia, ja Internet-käyttäjät saavat tutkimuksessa korostuneen roolin. Vastaajia on pyydetty subjektiivisesti arvioimaan muutosta TV-katselun sekä AV-sisältöjen seuraamisessa, mikä on epäluotettava tapa tutkia mediankäytössä tapahtuvia muutoksia.

Lisätietoja tv-mittaritutkimuksesta sekä television katselusta:  www.finnpanel.fi