Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa
11.4.2007 00:00

Tv-talouksista kaksi kolmannesta digiajassa

Maksutv digitalouksien suosiossa

Finnpanelin helmikuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan lähes 1,5 miljoonaa suomalaista tv-taloutta omistaa digisovittimen tai -television. Kasvua tammikuun mittaustulokseen on 5 prosenttiyksikköä.

"Digisovittimien voidaan sanoa yleistyvän maltillisesti. Helmikuussa yhteensä 1 493 000 taloutta omisti vähintään yhden digisovittimen, kun tammikuun vastaava luku oli 1 384 000 taloutta. Maaliskuussa kaikesta tv:n katselusta yhteensä 49 % oli digiboksin tai -television kautta katseltua. Suurin osa digikatselusta, eli yhteensä 85 % jakautuu Ylen, MTV:n tai Nelosen kanaville", kertoo toimitusjohtaja Lena Sandell Finnpanelista.

Aktiivisimpia digiboksin ostajia ovat olleet antennin kautta tv:tä seuraavat lapsiperheet. Lähes 80 % antennitalouksista omistaa jo digisovittimen. Kaapelitalouksista noin puolet on digivalmiudessa. "Digisovittimia on selvästi keskimääräistä vähemmän yhden hengen talouksissa ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Myös talotyyppi on selvästi erotteleva tekijä: omakotitaloissa asuvat ovat olleet kerrostaloasujia aktiivisemmin liikkeellä", Sandell kertoo.

Digiaikaan siirtyneissä perheissä on tilattu aiempaa enemmän maksutv-kanavia. "Helmikuun tulokset osoittavat, että maksullisia kanavia tilattu yhteensä 16 %:iin kaikista tv-talouksista. Näyttää siltä, että digisovittimen hankinnan jälkeen kynnys maksullisen tv-sisällön tilaamiseen olisi alentunut", kertoo Sandell.

Digipenetraatiota mittaava Finnpanelin tutkimus toteutettiin helmikuun aikana kirjekyselynä. Tutkimukseen vastasi noin 1 500 henkilöä. Virhemarginaali on +-2,4 %-yksikköä. Tänä vuonna digipenetraatiota mittaavan tutkimuksen tuloksia julkaistaan lähes joka kuukausi. Digitv:n katselua Finnpanel mittaa osana valtakunnallista tv-mittaritutkimusta.

Liite: Diagrammi digisovitinten määrän kehityksestä

LISÄTIETOJA

Finnpanel Oy
Toimitusjohtaja Lena Sandell
p. 020-7515 402

Finnpanel Oy
Tutkimuspäällikkö Christel Oilinki
p. 020-7515 407

www.finnpanel.fi

Finnpanel Oy on TNS Gallupin ja A.C. Nielsen Finland Oy:n puoliksi omistama tutkimusyritys, joka mittaa Suomessa television katselua sekä radion kuuntelua. Toimeksiantajina ovat Yleisradio Oy, MTV Oy, SW Television Oy/Nelonen , RAB Finland Oy sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry.