Katsotuimpien ohjelmien TOP-listat

Edellinen kuukausiSeuraava kuukausi
Kuukauden katsotuimmat lähetykset kanavittain
The Discovery Channel, huhtikuu 2022
Kohderyhmä: Kaikki 4 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 312 000
#OhjelmaPäiväKelloTavoittavuusKeski-
katsoja-
määrä
7 vrk:n
aikana
Prosenttia
kohde-
ryhmästä
Katselu-
osuus
1.Wheeler Dealers (Season 15a) 1976 Mercurla30.4.2022 19:006 0006 0000 %0 %
2.Wheeler Dealers (Season 16a) Avanted AUDto21.4.2022 19:008 0006 0000 %0 %
3.Shed And Buried (Season 2) Stumpies Amerke6.4.2022 21:006 0005 0000 %0 %
4.Wheeler Dealers (Season 16b) Send In Theto28.4.2022 19:009 0005 0000 %0 %
5.Wheeler Dealers (Season 16a) Lotta Miatama25.4.2022 18:0212 0005 0000 %0 %
6.Salvage Hunters (Season 15) Episode 12ti5.4.2022 15:456 0005 0000 %1 %
7.Wheeler Dealers (Season 14b) Petrolhead to7.4.2022 19:009 0004 0000 %0 %
8.Shed And Buried (Season 2) Harley Heavenke6.4.2022 21:316 0004 0000 %0 %
9.Wheeler Dealers (Season 14b) 1977 Porschla9.4.2022 18:007 0004 0000 %0 %
10.Outback Opal Hunters (Season 5) Episode to14.4.2022 21:008 0004 0000 %0 %
Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Tavoittavuus
Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään minuutin yhtäjaksoisesti katselleiden henkilöiden lukumäärää.
Prosenttia kohderyhmästä
Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
Katseluosuus
Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.

Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.

Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia (lukuun ottamatta uutis- ja lastenohjelmia) ei raportoida.

Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus

Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.

Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.

Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.

Tilaa viikoittaiset top-listat RSS-lukijaasi.