Katsotuimpien ohjelmien TOP-listat

Seuraava kuukausi
Kuukauden katsotuimmat lähetykset kanavittain
MTV, elokuu 2014
Kohderyhmä: Kaikki 10 vuotta täyttäneet
Väestö: 4 800 000
#OhjelmaPäiväKelloTavoittavuusKeski-
katsoja-
määrä
7 vrk:n
aikana
Prosenttia
kohde-
ryhmästä
Katselu-
osuus
1.Ridiculousnesssu31.8.2014 22:5533 00022 0000 %3 %
2.Geordie Shoresu10.8.2014 21:5537 00020 0000 %1 %
3.Catfish: The TV Showke20.8.2014 17:2030 00015 0000 %2 %
4.Catfishsu24.8.2014 18:0020 00015 0000 %1 %
5.Friendzonesu31.8.2014 18:5221 00014 0000 %1 %
6.Warsaw Shoreke6.8.2014 21:5921 00014 0000 %1 %
7.Teen Mom 2ma18.8.2014 20:0119 00012 0000 %1 %
8.South Parkti26.8.2014 22:5818 00011 0000 %1 %
9.My Super Sweet 16 Marathonpe8.8.2014 11:2411 00011 0000 %7 %
10.Scrubbing Inke20.8.2014 20:0019 00011 0000 %1 %
Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Tavoittavuus
Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään minuutin yhtäjaksoisesti katselleiden henkilöiden lukumäärää.
Prosenttia kohderyhmästä
Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
Katseluosuus
Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.

Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.

Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia (lukuun ottamatta uutis- ja lastenohjelmia) ei raportoida.

Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus

Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.

Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.

Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.

Tilaa viikoittaiset top-listat RSS-lukijaasi.