Katsotuimpien ohjelmien TOP-listat

Edellinen kuukausiSeuraava kuukausi
Kuukauden katsotuimmat lähetykset kanavittain
Hero, huhtikuu 2018
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 249 000
#OhjelmaPäiväKelloTavoittavuusKeski-
katsoja-
määrä
7 vrk:n
aikana
Prosenttia
kohde-
ryhmästä
Katselu-
osuus
1.Elokuva: Deep Impactke4.4.2018 20:57251 00082 0002 %5 %
2.Kyttäputki: NCIS Rikostutkijatti3.4.2018 20:00123 00082 0002 %4 %
3.Elokuva: Tanssi haudoillasu1.4.2018 20:57175 00081 0002 %5 %
4.Elokuva: Selviytyminento5.4.2018 20:57199 00081 0002 %5 %
5.Elokuva: Fire with Fire - Ristitulessama23.4.2018 20:55201 00072 0001 %5 %
6.Elokuva: Maailman ympäri 80 päivässäti24.4.2018 20:52225 00068 0001 %4 %
7.Elokuva: Batman Beginske25.4.2018 20:56235 00066 0001 %5 %
8.Elokuva: The Gamblerma2.4.2018 21:00202 00062 0001 %4 %
9.Elokuva: Hummingbirdti10.4.2018 20:59200 00060 0001 %3 %
10.Elokuva: New Police Storyma16.4.2018 20:51232 00057 0001 %4 %
Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Tavoittavuus
Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään minuutin yhtäjaksoisesti katselleiden henkilöiden lukumäärää.
Prosenttia kohderyhmästä
Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
Katseluosuus
Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.

Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.

Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia (lukuun ottamatta uutis- ja lastenohjelmia) ei raportoida.

Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus

Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.

Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.

Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.

Tilaa viikoittaiset top-listat RSS-lukijaasi.