Katsotuimpien ohjelmien TOP-listat

Edellinen vuosiSeuraava vuosi
Vuoden katsotuimmat lähetykset kanavittain
Hero, vuosi 2022
Kohderyhmä: Kaikki 3 vuotta täyttäneet
Väestö: 5 297 000
#OhjelmaPäiväKelloTavoittavuusKeski-
katsoja-
määrä
7 vrk:n
aikana
Prosenttia
kohde-
ryhmästä
Katselu-
osuus
1.Elokuva: Beck: Myrskyn silmässäla1.1.2022 21:15260 000164 0003 %10 %
2.Elokuva: Beck: Elävältä haudattula8.1.2022 21:04253 000138 0003 %7 %
3.Elokuva: Beck: Korppikotkake1.6.2022 21:00210 000105 0002 %8 %
4.Elokuva: Beck: Asianajajake8.6.2022 21:00201 000100 0002 %8 %
5.Elokuva: Beck: Tyttö maakellarissake25.5.2022 20:59184 00095 0002 %7 %
6.Elokuva: Beck: Heikoin lenkkike15.6.2022 20:59196 00094 0002 %7 %
7.Elokuva: Huuliharppukostajati4.1.2022 20:59294 00093 0002 %8 %
8.Elokuva: Beck: Hiljainen huutoke22.6.2022 20:59188 00089 0002 %7 %
9.Elokuva: Beck: Herran nimeenke29.6.2022 20:58138 00084 0002 %7 %
10.Elokuva: Hyvät, pahat ja rumatto31.3.2022 21:01315 00083 0002 %8 %
Kohderyhmä
Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
Väestö
Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
Keskikatsojamäärä
Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Tavoittavuus
Tavoittavuudella tarkoitetaan ohjelmaa vähintään minuutin yhtäjaksoisesti katselleiden henkilöiden lukumäärää.
Prosenttia kohderyhmästä
Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
Katseluosuus
Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.

Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.

Kolmea minuuttia lyhyempiä ohjelmia (lukuun ottamatta uutis- ja lastenohjelmia) ei raportoida.

Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus

Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.

Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.

Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1000 talouden otokseen (noin 2100 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.

Tilaa viikoittaiset top-listat RSS-lukijaasi.